ที่สุดของบริการ Data Center มาตรฐานระดับโลก

ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ให้บริการ ดาต้า เซ็นเตอร์ครบวงจร ด้วยศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ 2 แห่ง คือ ศูนย์ทรู ทาวเวอร์ และศูนย์เมืองทองธานีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 และ ISO 22301 พร้อมให้บริการโซลูชั่นด้านการสื่อสารต่างๆ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดเล็ก ธุรกิจ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ ในทุกประเภทธุรกิจ และทุกภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ True IDC

True IDC Services

True IDC Cloud Services

บริการให้เช่า Cloud Server แบบ Easy Start อยู่บนระบบ Cloud Computing โดย ผู้ใช้งาน สามารถจัดสรร Resource ได้ตามความต้องการ

True IDC Co-location

บริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ ICT ต่างๆ โดยแบ่งประเภทการบริการเช่าพื้นที่ วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์

True IDC Managed Services

บริการดูแลและจัดการระบบเครือข่าย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย